Skip to main content

Potilasturvallisuuspäivien 11.-12.10.2018 terveiset Hotuksesta!

Meiltä on kysytty paljon, että minkälaiset päivät ne oikein olivat? Joten tässä Hotuksen terveiset päiviltä sekä huomioita tämän vuoden 2018 tapahtumasta. Esittelypisteellämme oli ilahduttavan paljon vilinää ja ihmiset olivat kiinnostuneita toiminnastamme. Varsinkin uusi oppisopimuskoulutus herätti mielenkiintoa ja kysymyksiä. (Tästä asiasta tulette kuulemaan pian lisää kotisivujemme kautta aivan lähiaikoina). Myös tuoreet hoitosuositukset kiinnostivat monia osallistujia.

Esimerkkinä Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen – hoitosuositusta on hyödynnetty mm. lastenosastolla, he kokivat sen todella tärkeäksi. Tapasimme paljon uusia ihmisiä ja myös vanhoja tuttuja. Oli myös hienoa, että paikalla oli niin hoitotyön, lääketieteen ja muiden alojen edustajia, lyhyesti sanottuna varsin kattava moniammatillinen näkökulma potilasturvallisuuteen.

Luennot olivat todella hyviä ja mielenkiintoisia. Ne herättivät myös paljon keskustelua, mikä on hyvä asia. Myös käynnissä olevan STEA-hankkeen eli Hotuksen ja Muistiliiton yhteinen STEA-rahoitteinen MUISTAVA -hankkeen kannalta, oli mielenkiintoista kuulla kärkihankkeista ja ikääntyvän Suomen tilanteesta sekä miten hyvin tuo meidän hanke tukee erityisesti näitä tavoitteita.

Muutamia mielenkiintoisia nostoja tapahtuman ohjelmasta:

Miten asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia 2017–2021 huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksessa? ylilääkäri Katri Makkonen, STM
Palveluohjaajat tulevat olemaan tulevaisuudessa sellainen ammattiryhmä, joka on merkittävässä roolissa uudessa Sotessa ja potilaan palveluihin ohjaamisessa.

Potilasturvallisuuden johtaminen – laatua ja vaikuttavuutta sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto, Satakunnan sairaanhoitopiiri
Potilasturvallisuus tulisi näkyä ja olla osana koulutuksessa.
Johtajilla kokonaisvastuu potilasturvallisuudesta.
Potilasturvallisuus tulisi olla lähtökohtana kehittämiselle, johdon tulisi jalkautua käytäntöön ja kuunnella potilasta.
Tarkistuslista johdolle potilasturvallisuudesta.
Pitäisi mitata organisaation potilasturvallisuudenkulttuurin tilaa?

Potilasturvallisuus valvojan silmin – lääkintöneuvos, ryhmäpäällikkö Kaisa Riala, Valvira
Elintoimintojen mittaamisen unohtaminen on yksi syy valviraan tehtäviin kanteluihin (potilaille on mm. tullut vakavia haittoja ja jopa menehtyneet).

Case Apotti – sosiaali ja terveys saman katon alle – kehittämispäällikkö Katja Ivanitskiy, Apotti
Lääkärilähtöinen esitys, joten hoitotyön osuus jäi hieman vähälle.

Suomi ikääntymään kärkihankkeiden avulla – ylilääkäri Harriet Finne-Soveri, STM
Omais- ja perhehoito lisääntyy.
Kärkihankkeissa toimijatahoilla on ollut pyrkimyksenä laajentaa iäkkäiden mahdollisuuksia asua turvallisesti kotona.
Turvallisuuden kannalta oleellisia asioita ovat muun muassa tehokas ja osaava vaaran ja riskien tunnistaminen, ennalta varautuminen, toimivat prosessit ja riittävät resurssit.

Kiitämme samalla kaikkia järjestelyissä mukana olleita tahoja – kiitos teille kaikille! Nähdään taas seuraavalla kerralla!

#verkostoissaonvoimaa