Skip to main content

Suomen JBI-keskus: Suosittu CSR-koulutus jatkuu II-moduulilla Oulussa

Suomen JBI-keskuksen järjestämä viisipäiväinen ja kolmeen erilliseen moduuliin jakautuva järjestelmällisten katsauksen laadintaan kohdentuva koulutuskokonaisuus: Comprehensive JBI Systematic Review Training Program (CSR) jatkuu taas.

Oulussa 21.-22.5.2024 toteutettavan CSR-koulutuksen II-moduulin aikana tutustumme määrällisten tutkimusten järjestelmällisiin katsauksiin ja meta-analyysiin. Lisäksi harjoittelemme järjestelmällisten katsausten laadinnan sekä protokollan laatimisen ohjelmaa, jota kutsutaan SUMARI-työkaluksi (The System for the Unified Management, Assessment and Review of Information).

SUMARI:n tehtävänä on ohjata ja helpottaa järjestelmällisten katsausten laatimista. Esimerkiksi katsaukseen mukaan otettavien tutkimusten kriittisessä laadun arvioinnissa, tulosten uuttamisessa ja synteesissä (meta-analyysi ja meta-aggregaatio) sekä järjestelmällisen katsauksen raportin kirjoittamisessa.

Koulutuksen kaikkien kolmen moduulin suorittaneet rekisteröidään JBI:n järjestelmällisten katsausten laatijoiden rekisteriin, mikä antaa heille oikeuden julkaista tekemiään katsauksia JBI Evidence Synthesis -lehdessä.

Iloitsemme siitä mahdollisuudesta, että olemme kaikki vihdoinkin koolla Oulussa paikan päällä. Meillä on käsissämme mainio verkostoitumisen mahdollisuus. Ehkäpä muutama laadukas järjestelmällinen katsaus saakin alkunsa juuri Oulusta! Katsaus voidaan hyväksyä vertaisarviointiin, kun se on laadittu JBI:n kriteereiden mukaisesti.

Suomen JBI-yhteistyökeskuksen CSR-kouluttajat:

  • Asiantuntijaylihoitaja Anna-Maria Tuomikoski, dosentti, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue*
  • Tutkimuspäällikkö Virpi Jylhä, FT, Pohjois-Savon hyvinvointialue*
  • Professori Maria Kääriäinen, TtT, Oulun Yliopisto*
  • Tutkija Kristiina Heikkilä, TtM, Hotus*

* Suomen JBI-yhteistyökeskus

Kaikki halukkaat eivät mahtuneet valitettavasti mukaan tämän vuoden koulutukseen, toivomme että haette mukaan uudestaan sitten kun haku vuoden 2025 koulutukseen aukeaa. Ilmoitamme asiasta sivuillamme ja somessa. Tervetuloa rohkeasti mukaan!

Viimeisimmät tiedotteet