Skip to main content

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTA KOKOONTUU 17.5.2019

Uuden Neuvottelukunnan toimikausi on 2019-2022. Suomen JBI yhteistyökeskuksen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila.

Hoitotyön tutkimussäätiön ja Suomen JBI-keskuksen Neuvottelukuntaan on kutsuttu keskeisimpien sidosryhmien edustajia.

Neuvottelukunnan pääasiallisia tehtäviä ovat: Ajankohtaisten katsausaiheiden välittäminen JBI-keskukselle ja JBI-keskuksen toiminnasta tiedottaminen terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioihin.