Skip to main content

Främjare av evidensbaserat vårdarbete

Vi producerar och sprider evidensbaserad kunskap och stöder ibruktagandet av evidens inom social-och hälsovården.

Vad gör Stiftelsen för vårdforskning sr. (Hotus)?

Hotus är en forskningsstiftelse för vårdarbete. Hotus har den nationellt unika uppgiften att främja evidensbaserat vårdarbete, som i sin tur ökar användningen av effektiva vårdmetoder och främjar befolkningens hälsa.

Hotus samlar in, utvärderar och sammanfattar forskningsbelägg som publiceras i form av vårdrekommendationer, litteraturöversikter och sammandrag. I samarbete med olika aktörer inom social- och hälsovården utvecklar Hotus dessutom stödstrukturer för användning och etablering av forskningsbelägg.

Har du märkt att vi har nya översättningar av Hotus-vårdrekommendationer® och Evidenstips® på svenska?

Hotus som värdorganisation för JBI CC:

Läs mer

Hotus som värdorganisation för WHO CC:

Läs mer