Skip to main content

Hotus-vårdrekommendationer®

Hotus-vårdrekommendationerna grundar sig på forskningsevidens som har utarbetats av experter. Vårdrekommendationerna behandlar de vårdmetoder som används inom social- och hälsovården, vårdmetodernas effekt och vilken betydelse de har för personer i behov av vård samt deras närstående.

Målet är att med hjälp av vårdrekommendationerna förbättra vårdarbetets kvalitet och harmonisera en omotiverat varierande praxis. Ibruktagande av vårdrekommendationen möjliggör en human, tidsmässigt korrekt anpassad och verksam vård. Ibruktagandet av vårdrekommendationen förutsätter konkreta direktiv och en ansvarsfördelning.

Hotus-vårdrekommendationer redaktion: Äldre forskare Hannele Siltanen och forskare Kristiina Heikkilä