Skip to main content

Om Hotus

Hoitotyön tutkimussäätiö sf., känd som Hotus (på svenska Stiftelsen för vårdforskning sr och på engelska Nursing Research Foundation sr, NRF) är en forskningsstiftelse för vårdarbete. Hotus har den nationellt unika uppgiften att främja verksamhet som grundar sig på forskningsbelägg för att effektivera vårdmetoder och förbättra befolkningens hälsa.

De värden som styr Hotus verksamhet är hälsa, rättvisa, sanning, förtroende och sakkunskap. I sin verksamhet beaktar Hotus de aktuella nationella och internationella linjerna inom social- och hälsovård. Detta förutsätter aktivt samarbete både med de nationella service- och utbildningsorganisationerna inom social- och hälsovården och med nationella och internationella organisationer som bedriver hälsovetenskaplig forskning.

Vad gör Hotus?

Stiftelsen för vårdforskning (Hotus) – syfte och uppgift

Stiftelsen för vårdforskning Hotus (på finska Hoitotyön tutkimussäätiö sr), är en forskningsstiftelse för vårdarbete. Hotus har den nationellt unika uppgiften att främja evidensbaserat vårdarbete, som i sin tur ökar användningen av effektiva vårdmetoder och främjar befolkningens hälsa. Hotus samlar in, utvärderar och sammanfattar forskningsbelägg som publiceras i form av vårdrekommendationer, litteraturöversikter och sammandrag. I samarbete med olika aktörer inom social- och hälsovården utvecklar Hotus dessutom stödstrukturer för användning och etablering av forskningsbelägg.

De värderingar som styr Hotus verksamhet är; hälsa, rättvisa, sanning, förtroende och sakkunskap. I sin verksamhet beaktar Hotus de aktuella nationella och internationella riktlinjerna inom social- och hälsovården. Detta förutsätter ett aktivt samarbete både med de nationella service- och utbildningsorganisationerna inom social- och hälsovården samt de nationella och internationella organisationer som bedriver hälsovetenskaplig forskning.

Internationellt samarbete – Hotus fungerar som värdorganisation för två internationella samarbetscenter

Hotus fortsätter det samarbete med WHO som föregångaren Sairaanhoidon tutkimuslaitos (forskningsanstalten för sjukvård) inledde år 1978 genom att upprätthålla samarbetscentret

WHO Collaborating Centre for Nursing

WHO-CC sidor på finska

WHO regional office for Europe sidor på engelska

Hotus inledde ett samarbete med australiska Joanna Briggs Institute (JBI) år 2010. Då grundades i samband med Hotus Finlands JBI samarbetscenter:

The Finnish Centre for Evidence-Based Health Care: A JBI Centre of Excellence

År 2020 firade JBICC 10 år i Finland

JBI-CC sidor på finska

Joanna Briggs Institute