Skip to main content

Amningsrådgivning för gravida, mammor till spädbarn samt familjen

Publicerad på finska 2020

Rekommendationens syfte är att åt hälsovårdspersonal som erbjuder amningsrådgivning ge evidens utgående från kritiskt utvärderade studier.

Målen för rekommendationen är att förbättra kvaliteten på amningsstöd som ges åt mammor och familjer med spädbarn, att förenhetliga handledningspraxis gällande amning samt att se till att handledningen är individuell.

Amningsrådgivning för gravida, mammor till spädbarn samt familjen är en uppdatering av vårdrekommendationen från 2010.