Skip to main content

Bibehållande av normotermi hos en vuxen patient underden perioperativa vårdprocessen

Publicerad på finska 2022

Syftet med vårdrekommendationen är att enhetliga vårdpraxisen gällande upprätthållande av normotermi hos vuxna patienter under den perioperativa vårdprocessen, förbättra kvaliteten på vården av operationspatienter och patientsäkerheten i upprätthållande av normotermi, samt förebygga komplikationer till följd av hypotermi hos operationspatienter och reducera extra kostnader till följd av komplikationer.

Vårdrekommendationen har utarbetats för personer som i sitt arbete möter operationspatienter och för hälsovårdspersonal som vårdar operationspatienter samt för personer som studerar hälsovård och personer som ansvarar för utbildningen av hälsovårdspersonal.