Skip to main content

Egenvård för förebyggande av urinvägsinfektioner hos vuxna

Pulicerad på finska 2020

Syftet med den här vårdrekommendationen är att erbjuda evidens som grundar sig på kritiskt utvärderade studier om egenvårdsmetoder för urinvägsinfektioner. Dessa metoder kan användas för att stödja läkemedelsbehandlingen och förebyggandet av urinvägsinfektioner.

Syftet med vårdrekommendationen är att främja hälsan, funktionsförmågan och livskvaliteten hos vuxna som lider av urinvägsinfektion samt minska behovet av hälso- och sjukvårdstjänster förknippade med behandlingen av urinvägsinfektioner. Dessutom är syftet att förenhetliga vårdpraxisen för förebyggande av urinvägsinfektioner och främja användningen av effektiva egenvårdsmetoder vid sidan av den övriga vården i vården av vuxna som lider av urinvägsinfektioner.