Skip to main content

Gravida och de som fött barn inom hälsovården: motiveringar till och handledning i fysisk aktivitet

Publicerad på finska 2022

Fysisk aktivitet är en viktig del av välbefinnande för gravida och de som fött barn. Fysisk aktivitet har en mängd positiva hälsoeffekter för både den gravida och barnet som föds. Det är vanligt att den fysiska aktiviteten minskar i takt med att graviditeten fortskrider och ytterst få gravida rör sig enligt rekommendationerna. Orsakerna till den minskade fysiska aktiviteten kan vara till exempel smärta, svullnad eller illamående som är kopplade till själva graviditeten, men även oro för graviditetskomplikationer. Å andra sidan kan även svag motivation eller brist på kunskap och handledning vara orsaker till minskad fysisk aktivitet. Efter förlossning är det inte heller säkert att den fysiska aktiviteten ökar till rekommenderad nivå eller till samma nivå som före graviditeten. Fysisk aktivitet under graviditet och efter förlossning och alltför mycket stillasittande berör tiotusentals personer årligen. I Finland finns ungefär 1,6 miljoner kvinnor i olika åldrar, som fött barn.

Gravida saknar ibland tillräcklig handledning för att påbörja eller upprätthålla fysisk aktivitet eller upplever att handledningen är diffus; många yrkespersoner uppmanar de gravida att anpassa aktiviteten efter den egna kroppens signaler. Gravida har dock efterfrågat mer konkret och precis handledning gällande fysisk aktivitet. Efter förlossning fokuserar hälsovårdspersonalen ofta på spädbarnet. Dock innebär en optimal vård och handledning efter förlossning även att stödja den som fött barn i fysiska aktivitet och hantering av symptom i bäckenbotten. Vid kontrollbesöket rekommenderas en kartläggning av familjens hälsovanor, då även den fysiska aktiviteten.

Målet med denna Hotus-vårdrekommendation® är att beskriva handledningens innehåll gällande fysisk aktivitet, som ges till gravida och de som fött barn inom hälsovården, särskilt ur ett vårdarbetsperspektiv.

Vårdrekommendationen är ämnad för alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som kommer i kontakt med gravida och de som fött barn. Dessutom bör rekommendationen användas vid utbildning av hälsovårdare, barnmorskor, fysioterapeuter, sjukskötare, läkare och närvårdare.