Skip to main content

Handledning i egenvård för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Rekommendationens syfte är att erbjuda evidens för handledningens innehåll gällande egenvård för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, evidens som grundar sig på kritiskt utvärderade undersökningar och expertutlåtanden.

Sammanställningen omfattar sju vårdrekommendationer som kan användas vid handledning för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom tillsammans eller var för sig enligt patienters behov.

Syftet med vårdrekommendationerna är att standardisera handledningen i egenvården för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom så att den som insjuknat i kroniskt obstruktiv lungsjukdom får veta tillräckligt för att kunna klara av egenvården.

Rökfrihet Hotus-vårdrekommendation


Vårdrekommendation

Evidenssammandrag

Symptom och psykiska välbefinnande Hotus-vårdrekommendation

Vårdrekommendation

Evidenssammandrag

Läkemedelsbehandling Hotus-vårdrekommendation

Vårdrekommendation

Evidenssammandrag

Motion Hotus-vårdrekommendation

Vårdrekommendation

Evidenssammandrag

Näring Hotus-vårdrekommendation

Vårdrekommendation

Evidenssammandrag

Förebyggande av försämringsfas Hotus-vårdrekommendation

Vårdrekommendation

Evidenssammandrag

Behovet av information och stöd Hotus-vårdrekommendation

Vårdrekommendation

Evidenssammandrag