Skip to main content

Handledning i egenvård som genomförs på distans för personer med långtidssjukdom

Publicerad på finska 2022

Syftet med denna Hotus-vårdrekommendation® är att beskriva evidensen som utgår från kritiskt utvärderade studier på effekten av handledning i egenvård som genomförs på distans. Avsikten är också att beskriva genomförandet av distanshandledning i egenvård för en person med långtidssjukdom särskilt med tanke på vårdarbete och handledning som stödjer egenmakten.

Målet med vårdrekommendationen är att hjälpa yrkespersoner inom social- och hälsovården att bedöma i vilka situationer och för vem distanshandledning är lämplig och hur den borde utnyttjas vid sidan om handledning som genomförs ansikte mot ansikte. Målet är således att förenhetliga distanshandledningen i egenvård och minska omotiverad variation i distanshandledningspraxis. Rekommendationen riktas inte till innehållet i en sjukdomsspecifik handledning eller till en jämförelse mellan olika distanshandledningsmetoder.