Skip to main content

Prevention och identifiering av trycksår hos vuxna

Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuisilla: hoitosuositus.

Vårdrekommendation

Publicerad på finska 2023

Denna Hotus-vårdrekommendation® inriktar sig på prevention och identifiering av trycksår hos vuxna. Metoderna för identifiering och prevention av trycksår i Finland varierar mellan organisationer eller till och med inom organisationer. Därför finns det behov av en enhetlig nationell rekommendation som vägleder yrkespersoner inom social-, hälso- och sjukvården i deras arbetssätt.

Den här nationella rekommendationen grundar sig på den internationella riktlinjen Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries som publicerades 2019 och som har kompletterats med aktuell forskningsevidens med beaktande av den nationella hälso- och sjukvårdens särdrag.

Vårdrekommendationen har skapats för yrkespersoner inom social-, hälso- och sjukvård som i sitt arbete vårdar eller möter vuxna som riskerar att drabbas av trycksår.