Skip to main content

Läkemedelsfria metoder för förebyggande och behandling av delirium hos en kritiskt sjuk vuxen patient