Skip to main content

 Säker hemkomst från sjukhuset för den äldre

Publicerad på finska 2021

Målet med vårdrekommendationen är att sammanställa befintlig evidens av god kvalitet om säker hemkomst från sjukhuset för den äldre. Målet är att med hjälp av rekommendationerna utveckla enhetliga verksamhetssätt för att stöda de äldres utskrivning från sjukhuset samt för att minska antalet oförutsedda återbesök.

Denna vårdrekommendation gäller äldre personer, som skrivs ut från sjukhuset. Utanför rekommendationerna står de personer, som inte åker hem från sjukhuset eller till en annan plats för fortsatt vård eller rehabilitering, samt äldre som skrivs ut från en annan hälsovårdsorganisation än ett sjukhus. Vårdrekommendationen riktas till hälsovården och rekommendationen har inte granskat socialvårdstjänsterna.

Hotus-vårdrekommendation®: Säker hemkomst från sjukhuset för den äldre