Skip to main content

Stöd för närstående när en anhörig plötsligt avlidit

Publicerad på finska 2018

I vårdrekommendationen har samlats bästa möjliga forskningsevidens och expertkunskap om stöd för närstående till en plötsligt avliden person. Syftet med rekommendationen är att öka medvetenheten om stöd som främjar närstående till en person som plötsligt dött att klara av förlusten. Att sammanföra praxis för att stöda närstående inom social- och hälsovården, första linjens tjänster och i vårt samhälle. Syftet med rekommendationen är att beskriva stödformer som främjar och som konstaterats vara bra för att närstående till en person som plötsligt avlidit ska klara av förlusten.