Skip to main content

Sväljningsscreening i akut fas för patienter med cerebrovaskulära sjukdomar – en vårdrekommendation för sjukskötare

Publicerad på finska 2021

Syftet med vårdrekommendationen är att samla evidens som baserar sig på kritiskt bedömda studier och expertutlåtanden om CVS-patienters sväljningsscreening genomförd av sjukskötare i akut fas.

Vårdrekommendationens syfte är att sjukskötare som vårdar en CVS-patient i akut fas vet hur sväljningsscreening genomförs och vad som ska tas hänsyn till i screeningen. Syftet är även att standardisera praxis i vårdarbete i att identifiera aspirationsriks och sväljningssvårigheter hos CVS-patienter i akut fas.

Vårdrekommendationen är skapad att användas av sjukskötare som i sitt arbete vårdar CVS-patienter i akut fas, hos vilka kan förekomma sväljningssvårigheter.

Hotus-vårdrekommendation®: Sväljningsscreening i akut fas för patienter med cerebrovaskulära sjukdomar – en vårdrekommendation för sjukskötare