Skip to main content

Tiedote 9.9.2022: Näköalattomia päätöksiä budjettiriihessä – laadukas ja vaikuttava hoitotyö vaarassa

Tutustu uuteen esitteeseemme! Kuvaa klikkaamalla

Hoitotyön edustajat ovat tyrmistyneitä Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) valtionavustukseen kohdistuvasta leikkauksesta. Hotuksen rahoituksen vähentäminen vie pohjaa laadukkaalta ja vaikuttavalta hoitotyöltä, sillä Hotus on ainoa toimija, joka julkaisee kansallisia hoitosuosituksia hoitotyöhön. Tällä käsittämättömällä ratkaisulla poliittiset päätöksentekijät eivät osoita arvostavansa hoitotyötä ja hoitotyöntekijöitä.

Hotuksen toiminta kohdistuu hoitotyöntekijöiden työhön tuottamalla tutkimustietoon perustuvia hoitosuosituksia. STM:n Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa ja toimintasuunnitelmassa 2022–2026 visioidaan, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026, mm. ottamalla käyttöön parhaaseen tutkittuun tietoon perustuvat suositukset. Miten tämä toteutuu hoitotyössä, jos viedään toimintamahdollisuudet ainoalta toimijalta (Hotus), joka julkaisee hoitosuosituksia hoitotyöhön? Lääketieteen Käypä hoito -suositukset eivät korvaa hoitotyön suosituksia eivätkä ne kata hoitotyön toimintaa laaja-alaisesti. Vaikuttaa siltä, että sotealan suurimman ammattiryhmän merkitystä asiakas- ja potilasturvallisuudelle ei tunnisteta.

Aiempien valtionavustusten ansiosta Hotuksesta on kasvanut itsenäinen, vahva ja arvostettu toimija, joka julkaisee nimenomaan hoitotyön suosituksia.

”On näköalattomuutta, että poliittiset päättäjät haluavat vesittää aiemmin tekemänsä investoinnit juuri nyt, kun Hotuksen asema kansallisena toimijana on vakiintunut ja tulevien hyvinvointialueiden palveluiden tuottamisessa erityisesti tarvitaan yhtenäisiä ja tutkitusti vaikuttavia hoitotyön käytänteitä ”, ihmettelee Hotuksen hallituksen puheenjohtaja Asta Heikkilä.

Suosituksilla varmistetaan, että myös hoitotyöntekijä saa työnsä tueksi tiivistettyä tutkimusnäyttöä, jonka etsimiseen ja arvioimiseen hoitotyön arjessa ei ole aikaa, osaamista ja mahdollisuuksia. Hotuksen hoitosuositusten takana on vankka asiantuntijuus ja niitä on tällä hetkellä laatimassa yli 160 hoitotyön ja tutkimuksen asiantuntijaa. Hoitosuositukset kohdentuvat suoraan hoitotyöhön ja tueksi hoitotyön tekijöiden kohtaamiin haasteisiin. Hoitosuositusten aiheet tulevat suoraan käytännön tarpeista.

Tällä hetkellä puhutaan hoitotyön veto- ja pitovoimasta – nyt tehdyt Hotuksen rahoitusta koskevat merkittävät vähennykset eivät tue kumpaakaan, päinvastoin!

Mahdolliset haastattelupyynnöt sekä lisätiedot:

Tutkimusjohtaja Arja Holopainen

arja.holopainen@hotus.fi, puhelin 044 529 0058