Skip to main content

Tiedote uusi Hotus-hoitosuositus: Aikuispotilaan normotermian ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana

Hypotermia riski

Leikkaustoimenpiteisiin ja niihin liittyviin anestesioihin liittyy riski tahattomaan alilämpöisyyteen eli hypotermiaan. Hypotermiaa esiintyy kehittyneistä lämmitysmenetelmistä huolimatta jopa 21–90 %:lla leikkauspotilaista. Hypotermian riskitekijöitä ovat esimerkiksi yleisanestesia, sentraaliset puudutukset ja potilaaseen liittyvät tekijät, kuten ikä, alhainen painoindeksi ja monet perussairaudet.

Miksi hypotermiaa kannattaa ehkäistä?

Hypotermiaa kannattaa ehkäistä, sillä se aiheuttaa potilaalle merkittäviä haittoja, kuten painehaava-, aivohalvaus-, sydäninfarkti-, sepsis- ja pneumoniariskin. Hypotermia lisää myös kuolleisuutta ja se voi pidentää hoitoa tehostetun valvonnan yksikössä sekä hoitojakson kokonaiskestoa. Lisäksi hypotermia vähentää potilaan lämpömukavuutta ja potilastyytyväisyyttä.

Aktiivisella lämmittämisellä onkin monia hyötyjä. Hypotermian ehkäisy vähentää esimerkiksi verihiutaleiden toimintahäiriöitä, leikkauksenaikaista verenvuotoa, sydäntapahtumia sekä painevaurioiden esiintymistä. Preoperatiivinen lämmittäminen ja normotermian säilyttäminen näyttäisivät myös vähentävän haavainfektioiden esiintyvyyttä.

Hoitosuosituksen tausta ja kenelle se on suunnattu

Aikuispotilaan normotermian ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana -hoitosuosituksessa on koottu näyttö aikuispotilaan normotermian ylläpitämisesta ja käytettävissä olevista vaikuttavista lämmitysmenetelmistä perioperatiivisen hoidon aikana. Hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää aikuispotilaan normotermian ylläpitämisen hoitokäytäntöjä perioperatiivisen hoitoprosessin aikana, parantaa leikkauspotilaiden hoidon laatua ja potilasturvallisuutta sekä ehkäistä hypotermian aiheuttamia komplikaatioita ja vähentää niistä johtuvia lisäkustannuksia.

Hoitosuositus on laadittu työssään leikkauspotilaita kohtaavien ja heitä hoitavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden sekä terveysalalle kouluttautuvien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta vastaavien käyttöön. Linkki hoitosuositukseen

Mahdolliset lisätietopyynnöt: 

Työryhmän puheenjohtaja Satu Kajander-Unkuri, satu.kajander-unkuri(at)diak.fi

Työryhmän mentori Kristiina Heikkilä, kristiina.heikkila(at)hotus.fi