Skip to main content

Tiedote uusi Hotus-hoitosuositus®: Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuisilla

Uuden hoitosuosituksen tarkoitus

Hoitosuosituksen tarkoituksena on tarjota kansainväliseen suositukseen ja kriittisesti arvioituihin tutkimuksiin ja asiantuntijalausuntoihin perustuva näyttö. Tähän näyttöön perustuvien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten toiminnan sisältöä ohjaavien suositusten avulla voidaan tunnistaa painehaavariskissä olevat henkilöt ja ehkäistä painehaavojen synty. Suomessa painehaavojen tunnistaminen ja ehkäisymenetelmät vaihtelevat organisaatioittain tai jopa organisaatioiden sisällä.

Tausta ja tarve aikuispotilaiden painehaavan ehkäisyyn ja tunnistamiseen

Tämän kansallisen suosituksen perustana on aiemmin vuonna 2019 julkaistu kansainvälinen Painehaavojen/painevaurioiden ehkäisy ja tunnistaminen hoitosuositus, jota on täydennetty ajantasaisella tutkimusnäytöllä kansalliset terveydenhuollon erityispiirteet huomioiden. Tämä hoitosuositus kohdistuu aikuispotilaiden painehaavan ehkäisyyn ja tunnistamiseen.

Kenelle hoitosuositus on laadittu?

Hoitosuositus on laadittu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöille, jotka työssään hoitavat tai kohtaavat niitä aikuisia, joilla on riski saada painehaava. Tämä kansallinen hoitosuositus tulee toimimaan työkaluna laitos-, avo- ja kotihoidossa ja sen avulla on mahdollista vähentää painehaavojen esiintymistä. Linkki hoitosuositukseen

Mahdolliset lisätietopyynnöt: 

  • Työryhmän puheenjohtaja, professori Ulla-Mari Kinnunen (ulla-mari.kinnunen(at)uef.fi)
  • Työryhmän mentorit: Hannele Siltanen (hannele.siltanen(at)hotus.fi) ja Kristiina Heikkilä (kristiina.heikkila(at)hotus.fi)