Skip to main content

Tiedote uusi Hotus-hoitosuositus®: Tehohoidossa olevan vauvan toimenpiteen aikaisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö – lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien vaikuttavuus

Tavoite

Suomessa syntyvistä vauvoista noin 13 % tarvitsee tehohoitoa, joka saattaa altistaa kipua tuottaville toimenpiteille. Hoitosuosituksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten osaamista, joka kohdistuu tehohoidossa olevien vauvojen toimenpiteen aikaisen lyhytkestoisen kivun hoitoon. Hoitosuosituksen tavoitteena on, että sen avulla voidaan yhtenäistää vauvoja hoitavien yksiköiden hoitokäytänteitä. Tällöin jokaisella tehohoitoon tulevalla vauvalla on yhtäläinen mahdollisuus saada näyttöön perustuvaa kivunhoitoa lääkkeettömien hoitomenetelmien osalta.

Suomesta ovat tähän saakka puuttuneet yhtenäiset ohjeet ja suositukset tehohoidossa olevien vauvojen kivunhoidon toteuttamiseksi.
Tämä on voinut näkyä erilaisina hoitokäytäntöinä sairaaloissa, jolloin vauvojen kivun hoitotyö on saattanut vaihdella hoitopaikan mukaan. Uudessa hoitosuosituksessa kuvataan konkreettisesti jokaisen lääkkeettömän menetelmän toteuttaminen ja huomioidaan vanhempien osallistuminen kivunhoitoon. Hoitosuosituksessa esitetään näyttöön perustuvia suosituksia lääkkeettömistä kivunhoitomenetelmistä, jotka on todettu vaikuttaviksi tehohoidossa oleville vauvoille seuraavien tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden yhteydessä: kantapääpisto, laskimopisto, perifeerisen syvälaskimokatetrin (PICC) ja keskuslaskimokatetrin (CVK) laitto, napalaskimokatetrin laitto, ihonalaiskodokseen tapahtuva pistäminen, lihakseen annettavan pisto, arteriapisto, hengitysteihin, nenään ja suuhun kajoavat toimenpiteet, ROP-silmätutkimus sekä sydämen ultraäänitutkimus.

Kenelle hoitosuositus on suunnattu?

Hoitosuositus on laadittu käyttöön kaikille niille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään hoitavat tehohoidossa olevia vauvoja ja ohjaavat heidän vanhempiaan lääkkeettömien kivunhoitomenetelmien käytössä vauvalle kipua tuottavien toimenpiteiden yhteydessä. Tämän lisäksi suositus on hyödynnettävissä muilla sairaalan osastoilla, perusterveydenhuollossa ja yksityisissä terveyspalveluissa vauvaikäisten toimenpidekivun hoidossa.
Suositusta voidaan käyttää myös sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, kätilöiden, lähihoitajien, fysioterapeuttien ja bioanalyytikkojen sekä lääkäreiden koulutuksessa luotettavana tiedonlähteenä. Linkki hoitosuositukseen

Mahdolliset lisätietopyynnöt:

Työryhmän puheenjohtaja Tarja Pölkki, TtT, professori, Oulun yliopisto (tarja.polkki(at)oulu.fi)

Hotus-hoitosuositusten toimituskunta: Hannele Siltanen ja Kristiina Heikkilä (etunimi.sukunimi@hotus.fi)