Skip to main content

Tiedote uusi Hotus-hoitosuositus®: Trakeostooman hoitoon on valmistunut Hotus-hoitosuositus

Hotus-hoitosuositus®: Trakeostomoidun potilaan trakeostomiakanyylin ja trakeostooman päivittäinen hoito

Trakeostomian indikaatioita TRAKE hoitosuosituksen kansikuva

Trakeostomia on kirurginen toimenpide, jossa potilaalle tehdään esteettömän hengityksen varmistamiseksi henkitorven etuseinämään väliaikainen tai pysyvä avanne, eli trakeostooma. Yleisimpiä trakeostomian syitä ovat pitkittynyt hengityslaitehoito, ilmatietukos, kaulan alueen traumat, infektiot, kasvaimet ja synnynnäiset kehityshäiriöt sekä nielemisvaikeudet.

Trakeostomoidut potilaat muodostavat taustasairauksiensa ja toimintakykynsä suhteen varsin heterogeenisen ryhmän. Suomessa trakeostomia tehdään vuosittain keskimäärin alle tuhannelle henkilölle, joista lasten osuus on pieni.
Hoitokäytännöt ja ohjeistukset vaihtelevat organisaatioittain, ja yhtenäiset suomenkieliset toimintaohjeet ja hoitosuositukset ovat tarpeen potilasturvallisuuden ja hoidon laadun varmistamiseksi.

Trakeostomoidun potilaan laadukas ja potilasturvallinen hoito

Trakeostomoidun potilaan hoitaminen vaatii osaamista erityisesti anatomiasta ja fysiologiasta, aseptiikasta, välineistöstä, kanyylin ja avanteen hoidosta sekä trakeostomoidun potilaan hoitoon liittyvistä toimenpiteistä. Tämän Hotus-hoitosuosituksen® tavoitteena on yhtenäistää trakeostomoidun potilaan hoitokäytäntöjä sekä parantaa potilaan hoidon laatua ja turvallisuutta.

Kenelle hoitosuositus on suunnattu?

Uutta hoitosuositusta voivat hyödyntää kaikki trakeostomoituja potilaita hoitavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Se on tarkoitettu otettavaksi käyttöön kansallisesti maamme sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä, missä hoidetaan trakeostomoituja potilaita. Sitä voidaan hyödyntää myös oppimateriaalina sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksessa. Linkki hoitosuositukseen

Mahdolliset lisätietopyynnöt:

Työryhmän puheenjohtaja Liisa Karhe, liisa.karhe(at)sairaanhoitajat.fi
Hotus-hoitosuositusten toimituskunta: Hannele Siltanen ja Kristiina Heikkilä (etunimi.sukunimi@hotus.fi)