Skip to main content

Tulossa Hannele Siltasen väitös: Keuhkoahtaumatautia sairastavan tiedontarpeisiin kohdentuva omahoidon ohjaus

Suurella ylpeydellä ja ilolla ilmoitamme, että Hotuksen tutkija, terveystieteiden maisteri Hannele Siltasen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Keuhkoahtaumatautia sairastavan tiedontarpeisiin kohdentuva omahoidon ohjaus tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 28.5.2021 kello 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Maria Kääriäinen Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Eija Paavilainen Tampereen yliopistosta.

Väitöstä voi seurata etäyhteydellä.

Tampereen yliopiston väitöstutkija Hannele Siltanen tutki hoitotieteen alaan kuuluvassa tutkimuksessaan, kohtaavatko terveydenhuollon ammattihenkilöiden tarjoama ohjaus ja keuhkoahtaumatautia sairastavien tiedontarpeet. Tutkimusaineisto kerättiin sairaanhoitajille ja lääkäreille sekä keuhkoahtaumatautia sairastaville osoitetuilla kyselyillä.

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan omahoidon ohjausta sairauden vakaassa vaiheessa, jolloin keuhkoahtaumatautia sairastavan tulisi suositusten mukaisesti tavata lääkäri ja sairaanhoitaja keskimäärin kerran vuodessa. Vastaanottoaika on usein lyhyt, ja sen aikana on hoidettava monia asioita, joten lääkäreiden ja sairaanhoitajien on hallittava hyvin keuhkoahtaumatautiin liittyvän ohjauksen sisältö. Tämän lisäksi heidän tulisi olla hyvin selvillä jokaisen keuhkoahtaumatautia sairastavan yksilöllisistä tiedontarpeista.

— Jos ohjauksen sisällön valitsee yksinomaan terveydenhuollon ammattilainen, voi olla, että vastaanotolla oleva ihminen ei saa kipeästi tarvitsemaansa tietoa, toteaa Siltanen.

Siltasen väitöstutkimus osoittaa, että lääkäreillä ja sairaanhoitajilla on keuhkoahtaumatautia sairastaviin verrattuna osittain erilainen näkemys niistä ohjauksen sisältöalueista, joista vastaanotolla tulisi keskustella. Keuhkoahtaumatautia sairastavien tiedontarpeet ovat kokonaisvaltaisia, kun taas terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohjaus keskittyy etenkin sairauden lääketieteelliseen hoitoon.

Väitöstutkimus suosittaa yksilöllisiin tiedontarpeisiin kohdennettua, näyttöön eli luotettavaan tutkimustietoon perustuvaa omahoidon ohjausta jokaiselle keuhkoahtaumatautiin sairastuneelle. Viimeistään sairauden edenneessä vaiheessa keuhkoahtaumatautia sairastavan läheiset tulisi ottaa mukaan ohjaukseen, jotta myös he saisivat tarvitsemaansa tietoa ja tukea.

Linkki Tampereen yliopiston väitöstiedotteeseen

Hannele Siltasen väitöskirjaan voit tutustua osoitteessa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1932-8

Valokuva: Hämeenlinnan Raatikuva