Skip to main content

Tulossa: Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen hoitosuositukset -kokonaisuutta esitellään Keuhkopäivillä 24.−25.9.2018

Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) asettama asiantuntijatyöryhmä on laatinut kriittisesti arvioituihin tutkimuksiin ja asiantuntijalausuntoihin perustuen omahoidon ohjauksen hoitosuositukset.

Kokonaisuus sisältää seitsemän hoitosuositusta. Hoitosuositukset on laadittu:

  1. savuttomuuden
  2. oireiden ja psyykkisen hyvinvoinnin
  3. lääkehoidon
  4. liikunnan,
  5. ravitsemuksen
  6. pahenemisvaiheiden ehkäisyn ja hoidon sekä
  7. läheisten tiedon ja tuen tarpeiden sisältöalueille.

Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisältöjä kuvaavat hoitosuositukset ovat valmistuneet ja ne julkistetaan valtakunnallisilla Keuhkopäivillä 24.9.2018, HOTUS, Hengitysliitto ja Filha.

Lisätietoa VALTAKUNNALLISISTA KEUHKOPÄIVISTÄ