Skip to main content

Julkaisut

Tältä sivulta löydät Hotuksen laatimat artikkelit ja raportit.

2023

Siltanen H, Parisod H, Suhonen R & Holopainen A. Muistisairaan hyvän elämän mahdollistava ympärivuorokautisen hoivan asuinympäristö. Hoitotiede 2023, 35(4), 348–364.

Tuomikoski AM, Parisod H, Kotila J, Palomaa M, Suutarla A, Holopainen A. FinAME-asiantuntijuusmalli näyttöön perustuvan hoitotyön tukirakenteena. Tutkiva Hoitotyö 21(1), 20–28.

Hamari L, Parisod H, Siltanen H, Heikkilä K, Kortteisto T, Kunnamo I, Pukkila H, Holopainen A. 2023. Clinical decision support in promoting evidence-based nursing in primary healthcare – a cross-sectional study in Finland. JBI Evidence Implementation 21: 1–7.

Ryhtä, I, Axelin A, Parisod H, Holopainen A, Hamari L. 2023. Effectiveness of exercise interventions on urinary incontinence and pelvic organ prolapse in pregnant and postpartum women – Umbrella review and clinical guideline development. JBI Evidence Implementation 21(4):394-408.

Holappa S, Tuomikoski A-M, Oikarinen A, Kivelä K, Holopainen A, Kaakinen P. 2023. Näyttöön perustuva hoitotyö perusterveydenhuollon vastaanotolla. Hoitotiede 35(4), 305–320.

Haavisto E, Siltanen H, Tolvanen AE, Holopainen A. 2023. Instruments for assessing healthcare professionals’ knowledge and skills of evidence-based practice: a scoping review. Journal of Clinical Nursing 32(15–16), 4391–4407.

Koivunen K, Kaakinen P, Päätalo K, Törmälä O, Oikarinen A, Jansson M, Mikkonen K, Pölkki T, Meriläinen M, Kääriäinen M, Holopainen A, Tuomikoski A, Kanste O. 2023. Front-line nurse leaders’ competences in evidence-based healthcare: a scoping review. Journal of Advanced Nursing, Early view 2.12.2023.

Parisod H, Hamari L, Holopainen A. 2023. Kohti sote-uudistuksen tavoitteita – hoitotyön näyttöön perustuvuuden vahvistaminen hyvinvointialueilla. Pro Terveys. 1/2023.

Grym K, Hamari L. Hotus-hoitosuositus® terveydenhoitajatyön tueksi raskaana olevien ja synnyttäneiden liikuntaan ohjaamisessa. Terveydenhoitajalehti 1/2023

Parisod H. Muutos on mahdollisuus. Kolumni. Terveydenhoitajalehti 1/2023.

Holopainen A, Parisod H. Suomella on mahdollisuus olla edelläkävijä hoitajapulan ratkaisussa. Lukijoilta. Turun Sanomat 10.2.2023. Saatavissa: https://www.ts.fi/lukijoilta/5903505

Hotus 2023. Hoitosuositusten laadinta – käsikirja suositustyöryhmille. Versio 3.0. Kirjoittajat: Siltanen H, Hamari L, Heikkilä K, Marin K, Parisod H, Holopainen A. Hoitotyön tutkimussäätiö.

Hamari L, Marin K, Siltanen H, Parisod H, Eskolin S-E, Heikkilä K, Holopainen A. 2023. Muistisairautta sairastavien päivätoiminta Suomessa.  Hoitotyön tutkimussäätiö & Muistiliitto. Saatavissa: https://www.muistiliitto.fi/application/files/3516/9441/8228/MuistisairauttaSairastavienPaivatoiminta_B5_saavutettava.pdf

2022

Hotus 2022. Näyttöön perustuvan hoitotyön ja sen tukirakenteiden toteutuminen Suomessa. Raportti 2022. Hoitotyön tutkimussäätiö, Helsinki. Saatavissa Hotuksen sivuilta.

Kurvinen K, Parisod H, Hamari L. Hotus-hoitosuositukset – yhtenäisten terveydenhoitajatyön käytäntöjen kivijalka. Terveydenhoitaja 1/2022, 34–35.

Siltanen H, Heikkilä K. Hoitotyön tutkimussäätiö näyttöön perustuvan toiminnan edistäjänä. Reumahoitajat 1/2022, 14–15.

2021

Axelin A, Peltonen L-M, Holopainen A. Ammattitausta ei itsestään tee hyvää johtajaa. Lukijan mielipide. Helsingin Sanomat 19.12.2021. Saatavissa: Ammattitausta ei itsestään tee hyvää johtajaa – Mielipide | HS.fi

Heikkilä K, Siltanen H. 2021. Näyttöön perustuvaa kivunhoitotyötä potilaan parhaaksi ja hoidon yhtenäistämiseksi. Kipuviesti 2, 43–45.

Holopainen A, Parisod H. 2021. Hoitotyön epätasa-arvoinen kohtelu ei lisää alan arvostusta. Lukijan mielipide. Helsingin Sanomat 17.8.2021. Saatavissa: Hoitotyön epätasa-arvoinen kohtelu ei lisää alan arvostusta – Mielipide | HS.fi

Holopainen A, Kurvinen K, Tarvainen M. 2021. Käsihygienian seurannan kehittäminen mahdollistuu yhtenäisellä toimintamallilla. Suuhygienisti 2, 50–51.

Siltanen H, Heikkilä K, Parisod H. 2021. Näyttöön perustuva toiminta syöpäsairaanhoitajan työssä -tutkittu tieto kuuluu kaikille. Syöpäsairaanhoitaja 1/2021.

Mattila O, Kaakinen P, Vesterinen S, Kääriäinen M, Elo S, Autio AL, Holopainen A. Yhtenäisten käytäntöjen kehittämisellä parempaa potilasturvallisuutta. Lumen 2/2021. Saatavissa: Yhtenäisten käytäntöjen kehittämisellä parempaa potilasturvallisuutta  – Lumen (eoppimispalvelut.fi)

Parisod H, Heikkilä K, Siltanen H, Mäenpää T. 2021. Terveydenhoitajatyö – asiantuntijuustyötä tutkimusnäyttöön perustuen. Terveydenhoitaja 2/2021, 18–20.

Siltanen H, Heikkilä K. 2021. Haavanhoitaja näyttöön perustuvan toiminnan toteuttajana – tutkittu tieto kuuluu kaikille. Haava 1/2021, 28–29.

Holopainen A, Parisod H. Lukijalta: Joko nyt olisi aika tunnustaa hoitotyön merkitys? Turun sanomat 24.1.2021. Saatavissa: Lukijoilta: Joko nyt olisi aika tunnustaa hoitotyön merkitys? – Lukijoilta – Turun Sanomat (ts.fi). (Kirjoitus julkaistu myös Lapin kansassa 22.1.2021, Karjalaisessa 25.1.2021, Kymen Sanomissa 30.1.2021).

2020

Korhonen Anne, Ojanperä Helena, Järvinen Raija, Puhto Teija, Syrjälä Hannu, Lukkarila Pirjo, Holopainen Arja. 2020. Käsihygienian seuranta ja kehittäminen ‒ yhtenäisen toimintamallin tausta, kehittäminen ja käyttöönotto. Raportti 1/2020. Hoitotyön tutkimussäätiö & Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Raportti saatavissa Hotuksen sivuilta.

Kurvinen K, Parisod H. 2020. Kannusta mielenterveyden häiriöitä sairastavia liikkumaan – liikunta parantaa unen laatua ja tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia. Poliklinikka 2/2020, 34–35.

Pietikäinen J, Hakulinen T, Holopainen A. 2020. Raskausajan ja synnytyksen jälkeisen masennuksen ja ahdistuneisuuden varhaista hoitoa tulee tehostaa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57, 192–194.

Holopainen A., Parisod H. 2020. Hoitotyön merkitys pitäisi saada paremmin näkyviin. Lukijan mielipide. Helsingin sanomat 2.1.2020. Saatavissa: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006358282.html

2019

Jylhä Virpi, Oikarainen Ashlee, Perälä Marja-Leena, Holopainen Arja, 2019. Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen hoito- ja kätilötyössä Maailman terveysjärjestön Euroopan alueella (Facilitating evidence-based practice in nursing and midwifery in the WHO European Region). Raportti 2/2019 saatavissa Hotuksen sivuilta.

Ikonen Riikka, Parisod Heidi, Tuomikoski Annukka, Siltanen Hannele, Hakulinen Tuovi, Holopainen Arja, 2019. Vauvamyönteisyys ohjelma käyttöön – käsikirja yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseen. Raportti 1/2019. Hoitotyön tutkimussäätiö & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Käsikirja saatavissa suomeksi Hotuksen sivuilta; Tillämpning av programmet för ett babyvänligt sjukhus – handbok för att utveckla evidensbaserad enhetlig praxis. Rapport 1/2019. Handbok tillgänglig på Svenska från Hotus sidor.

Tuomikoski Annukka, Parisod Heidi, Oikarainen Ashlee, Siltanen Hannele, Holopainen Arja. 2019. Lääkkeettömien menetelmien vaikutukset muistisairautta sairastavan päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen – raportti järjestelmällisten katsausten katsauksesta. Muistiliiton julkaisusarja 1/2019. Muistiliitto & Hoitotyön tutkimussäätiö. Koko raportti saatavissa Muistiliiton sivuilta.

Tuomikoski A, Parisod H, Siltanen H, Heikkilä K, Hamari L, Holopainen A. 2019. Suomalainen asiantuntijuusmalli (FinAME) näyttöön perustuvan toiminnan tukirakenteena jo 10 vuotta. Tutkiva Hoitotyö 17(4), 38–41.

Holopainen A. 2019. Pääkirjoitus: Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä – yhteinen haasteemme. Hoitotiede 31(3), 165–166.

Tuomikoski A, Holopainen A. 2019. Näyttöön perustuva kardiologinen hoitotyö. Kardioskooppi 4, 23.

Siltanen H, Parisod H, Heikkilä K. 2019. Kyllä tämän vielä jaksaa – vai jaksaako? Lukijalta. Aamulehti 13.12.2019. Saatavissa: https://www.aamulehti.fi/a/19f1c40b-408e-4383-a2bc-a389a8076ee8

Holopainen A, Siltanen H, Tuomikoski A, Tuomisto S, Parisod H. 2019. Evidence-based practices in Finland based on nurse professionals’ descriptions. International Journal of Evidence-Based Healthcare 17(supp. 1), S65-S67. Saatavissa: https://journals.lww.com/ijebh/Fulltext/2019/06001/Evidence_based_practices_in_Finland_based_on_nurse.21.aspx

Parisod H, Tuomikoski A, Siltanen H, Heikkilä K, Holopainen A. 2019. Tasaista laatua ja turvallisuutta – kivijalkana näyttö. Pro terveys 1, 12–13.

2018

Tuomikoski Annukka, Parisod Heidi, Oikarainen Ashlee, Siltanen Hannele, Holopainen Arja. 2018. Lääkkeettömien menetelmien vaikutukset muistisairautta sairastavan haasteelliseksi koettuun käyttäytymiseen – raportti järjestelmällisten katsausten katsauksesta. Muistiliiton julkaisusarja 1/2018. Muistiliitto & Hoitotyön tutkimussäätiö. Koko raportti saatavissa Muistiliiton sivuilta.

Korhonen Anne, Jylhä Virpi, Korhonen Teija, Holopainen Arja. 2018. Näyttöön perustuva toiminta. Tarpeesta tuloksiin. Hoitotyön tutkimussäätiö & Skhole, Nordestedt.

Oikarainen Ashlee, Siltanen Hannele, Korhonen Anne, Holopainen Arja. 2018. Hoitotyössä käytetyt tiedonlähteet vaativissa päätöksentekotilanteissa. Raportti 2/2018. Hoitotyön tutkimussäätiö. Raportti saatavissa täältä.

Holopainen Arja, Siltanen Hannele, Hahtela Nina, Korhonen Teija. 2018. Toteutuuko näyttöön perustuva toiminta Suomessa? Raportti nykytilasta hoitotyön edustajien kuvaamana. Raportti 1/2018. Hoitotyön tutkimussäätiö & Sairaanhoitajaliitto. Raportti saatavissa täältä.

2016

Holopainen Arja, Korhonen Teija, Korhonen Anne. 2016. SOTE-uudistuksen haasteet – selvitys hoitotyöntekijöiden näkökulmasta. Raportti 1/2016. Hoitotyön tutkimussäätiö. Raportti saatavissa täältä.

Korhonen A, Korhonen T, Holopainen A. Lean ja näyttöön perustuvan toiminnan vaatimus. Tutkiva Hoitotyö 2016;14(3): 48–50.

Korhonen A, Holopainen A, Ojanperä H. 2016. Model for evidence-based consistent practices. WHO, Nursing & Midwifery Links 2016;20.

Holopainen A. Editorial: Evidence-Based Healthcare – how we can do it? Journal of Nursing Referência 2016;8.

Keränen T, Ojanperä H, Järvinen R, Ukkola S, Korhonen A, Puhto T. 2016. Käsihygieniahavainnoinnilla kohti parempaa potilasturvallisuutta. Suomen Sairaalahygienialehti 2016; 34:9–14.

2015

Korhonen Anne, Ojanperä Helena, Järvinen Raija, Puhto Teija, Kejonen Pirjo, Holopainen Arja. 2015. Käsihygienian seuranta ja kehittäminen. Toimintamalli. Hoitotyön tutkimussäätiö & Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Toimintamalli saatavissa täältä.

Holopainen Arja, Siltanen Hannele. 2015. Katsaus muistisairaiden ihmisten elämänlaatuun liittyvistä tekijöistä. Muistiliiton julkaisusarja 1/2015. Muistiliitto & Hoitotyön tutkimussäätiö. Raportti saatavissa Muistiliiton sivuilta.

Korhonen Anne, Holopainen Arja, Jylhä Virpi, Siltanen Hannele. 2015. Hoitohenkilökunnan käsityksiä ikääntyneiden hoitotyön nykytilasta. Raportti 1/2015. Hoitotyön tutkimussäätiö. Raportti saatavissa täältä.

Korhonen A, Jylhä V, Siltanen H, Kangasniemi M, Holopainen A. Ammatillinen autonomia ja yhtenäiset toimintamallit. Tutkiva Hoitotyö 2015, 13(2); 40–42.

Korhonen A, Siltanen H, Jylhä V. Hoitotyön tutkimussäätiö – tietoa ja tukea näyttöön perustuvan neonataalihoidon kehittämiseen. Neonataalihoitaja 2015, 21(42); 17–20.

Korhonen T, Holopainen A, Kejonen P, Meretoja R, Eriksson E, Korhonen A. Hoitotyöntekijän tärkeä rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa. Tutkiva Hoitotyö 2015, 13 (1); 44–51.

2014

Mäkitalo S, Lempiäinen A M, Siltanen H, Holopainen A ja Anne Korhonen A. Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa tunnistetaan käsihygienian merkitys. Suomen Sairaalahygienialehti 2014; 32: 216–221. Luettavissa: http://sshy.fi/data/documents/lehdet/14_4.pdf

2013

Holopainen A, Junttila K, Jylhä V, Korhonen A, Seppänen S. Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Fioca, Bookwell Oy, Porvoo, 2013.

Korhonen A, Lindfors K, Holopainen A, Jylhä V. Puheenvuoro: Suositusten taustalla olevan näytön jäjitettävyys. Tutkiva Hoitotyö 2013; 4, 40–42.

Siltanen H, Poikkeus T, Renholm M, Holopainen A, Torppa K, Hupli M. Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen Husissa. Premissi 2013; 2: 24-28.

Korhonen A, Mäkinen S, Holopainen A. Näyttöön perustuva toiminta ja suun hoitotyö. Suuhygienisti 4(13), 19–23.

2012

Pearson A, Loveday H, Holopainen A. Critically appraising evidence for healthcare. Synthesis Sciences in Healthcare Series: Book 8. Lippincott & Williams, Australia, 2012.

Korhonen A, Holopainen A, Koskinen M-K. Näyttöön perustuva toiminta ja kliininen laboratoriotyö. Bioanalyytikko 2012;(4): 25–28.

Korhonen A, Jylhä V, Holopainen A. Millaiseen tietoon potilaan hoitoa koskevat päätökset perustuvat? Puheenvuoro. Tutkiva Hoitotyö 2012;10(1): 40–42.

2011

Hovi S-L, Saranto K, Korhonen T, Korhonen A, Holopainen A. Järjestelmällinen katsaus on muutakin kuin tiedonhakua. Puheenvuoro. Tutkiva Hoitotyö 2011;9(2): 37–38.

Korhonen A. Asiantuntijuudesta terveydenhuollossa ja sen roolista näyttöön perustuvassa toiminnassa. Pro terveys 2011;39(6): 28–29.

Tervo-Heikkinen T, Korhonen T, Holopainen A, Miettinen M. Kaatumisten ehkäisyn toimintamalli. Pro terveys 2011:39(3), 20–22.

2010

Holopainen A, Korhonen T, Miettinen M, Pelkonen M & Perälä M-L. Hoitotyön käytännöt yhtenäisiksi – toimintamalli näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseksi. Premissi 2010;1: 38–45.

Korhonen A, Korhonen T, Holopainen A. Asiantuntijuus ja näyttöön perustuva toiminta. Tutkiva Hoitotyö 2010;(3): 38–42.


Näytön koosteet

Näytön kooste on Rapid review -menetelmällä* laadittu tutkimusnäytön tiivistelmä ajankohtaisesta aiheesta. Kooste voidaan laatia aiheesta, josta ei ole saatavissa jo julkaistua hyvälaatuista järjestelmällistä katsausta. Näytön kooste perustuu tietokantahauilla löytyneisiin alkuperäistutkimuksiin.

Näytön koosteiden lisäksi Hotus julkaisee myös järjestelmällisistä katsauksista laadittuja Näyttövinkkejä terveydenhuoltoon. Löydät julkaistut Näyttövinkit täältä.

Julkaistut näytön koosteet

Näytön kooste 1/2020:

Mitä hoitotyöntekijöiden tulee huomioida, jos kankaisia kasvomaskeja käytetään hoitotyössä?

Löydät näytön koosteen täältä: Näytön kooste kankaisista kasvomaskeista, Hotus