Skip to main content

Täältä löydät näyttöön perustuvaan toimintaan liittyvää materiaalia, jota voit hyödyntää esimerkiksi opetuksessa tai kehittämistöissä. Materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä ja levitettävissä siinä muodossa kuin ne on julkaistu.

Muistathan aina viitata Hotukseen tai JBI:hin käyttämäsi materiaalin yhteydessä! Viittausohjeet löydät täältä.

Kuviot

FinYHKÄ-toimintamalli™ (Hotus 2024)

Näyttöön perustuvan yhtenäisen käytännön kehittämisprosessi (Hotus 2024)

Näyttöön perustuva päätöksenteko (Hotus 2024)

Näyttöön perustuvan terveydenhuollon malli (lupa JBI:ltä 25.10.2018)

Näyttöön perustuva terveydenhuolto

Hotuksen esite

Laadukkaan hoitotyön puolesta

Videot

Hotuksen videot:

Sanasto

Mietitkö, mitä eri näyttöön perustuvaan toimintaan liittyvät käsitteet tarkoittavat?

Lue eri käsitteiden määritelmiä Hotuksen NPT-sanastosta!

JBI:n tutkimusten arviointikriteeristöt

Arviointikriteeristöt löydät täältä.