Skip to main content

Tukirakenteet ja toimintamallit

Hotus kehittää ja levittää erilaisia tukirakenteita ja toimintamalleja näytön käyttöönoton ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisen tueksi.

Alla esimerkkejä eri tukirakenteista ja toimintamalleista, joita voit hyödyntää näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä. Mikäli haluat tietää lisää näyttöön perustuvasta toiminnasta ja siitä, mitä se tarkoittaa, lue siitä täältä.


  • Joanna Briggs Instituutin (JBI) kehittämä Näyttöön perustuva terveydenhuollon malli auttaa hahmottamaan kokonaisuutta, joka kattaa koko näyttöön perustuvan terveydenhuollon prosessin aina tiedon tarpeen tunnistamisesta näytön käyttöönottoon. Lisätietoja näyttöön perustuvan terveydenhuollon mallista löydät täältä.
  • Kehitettäessä näyttöön perustuvaa toimintaa organisaation tasolla voidaan hyödyntää FinAME-asiantuntijuusmallia (Hotus 2022), joka kuvaa eri hoitotyön asiantuntijoiden roolia näyttöön perustuvassa toiminnassa.
  • Hotuksen kehittämää Yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen toimintamallia eli FinYHKÄ-mallia voidaan hyödyntää, kun organisaatiossa tai työyksikössä kehitetään yhtenäisiä näyttöön perustuvia käytäntöjä.
  • Näyttöön perustuvassa päätöksenteossa tutkimusnäytön ohella huomioidaan, potilaan tai asiakkaan toiveet ja mieltymykset sekä hoitoympäristön mahdollisuudet tai rajoitteet, kun työntekijä yhdessä potilaan tai asiakkaan kanssa päättää hoitoon liittyvistä kysymyksistä. Tutustu näyttöön perustuvan päätöksenteon kuvioon täältä.