Skip to main content

Unettomuutta voidaan hoitaa kognitiivisen käyttäytymisterapian (Cognitive behavioral therapy for Insomnia = CBT-I) menetelmin

 • Unettomuus on yleisin unihäiriö.
 • Se voidaan jakaa lyhyt- (1–3 kuukautta) tai pitkäaikaiseen unettomuushäiriöön (yli 3 kuukautta).
 • Toiminnallinen unettomuus on yleisin pitkäaikaisen unettomuuden syy.
 • Unettomuuden taustalla voi olla tunnereaktiot tai opitut toimintamallit ja -tavat.
 • Toiminnallinen unettomuus ilmenee nukahtamisvaikeutena tai vaikeutena pysyä unessa, tai nukkuminen ei virkistä.
 • Univaikeus aiheuttaa huolta tai vaikuttaa arkielämän toimintoihin.
 • Unettomuus voi myös liittyä psykiatriseen tai somaattiseen sairauteen (komorbidi unettomuus) .
 • Unettomuus on luonnollinen reaktio äkillisten elämänmuutosten yhteydessä ja tilapäisenä unettomuus kuuluu osaksi normaalia elämää.
 • Unettomuuden jatkuessa hoitona käytetään sekä lääkkeellistä että lääkkeetöntä hoitoa.
 • Kognitiiviskäyttäytymisterapeuttisia unettomuuden hoitoon tarkoitettuja menetelmiä (CBT-I) pidetään pitkäaikaisen unettomuuden ensisijaisena hoitona.
 • Hotuksen laatima järjestelmällinen katsaus vahvistaa, että CBT-I menetelmän vaikuttavuudesta unettomuuden hoidossa on näyttöä suhteessa moniin eri tulosmuuttujiin ja verrattaessa sitä sekä ei hoitoa saaneisiin että muuhun hoitoon.
 • CBT-I toimii kasvokkain annettuna, yksilö- tai ryhmämuotoisena sekä eri digitaalisia menetelmiä hyödyntäen.

Hotuksen laatima järjestelmällinen katsaus on ollut Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palkon suositusluonnoksen pohjana. Suositusluonnos on kommentoivana 22.11.2021 asti.

Palkon tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat julkisin varoin rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan Suomessa.

Katsausta laatimassa olivat:

 • Heidi Parisod, TtT, th/sh, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö sr (Hotus)
 • Lotta Hamari, TtT, ft, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö sr (Hotus)
 • Katri Larmo, YTM, informaatikko, Meilahden lääketieteellinen kampuskirjasto Terkko, Helsingin yliopisto
 • Jani Ruotsalainen, MSc, BSc (psykologia), tutkija
 • Christina Tikka, TtM (kansanterveystiede), tutkija
 • Anna-Maria Tuomikoski, TtT, sh, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Mervi Rantsi, TtM (terveystaloustiede), yliopisto-opettaja, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto
 • Anna-Kaisa Vartiainen, TtM (terveystaloustiede), projektitutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto

Asiantuntijaryhmässä toimivat:

 • Markku Partinen, LKT, professori, neurologian erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys ja liikennelääketieteen erityispätevyys
 • Anne Huutoniemi, sairaanhoitaja, psykoterapeuttiset erityisvalmiudet, Helsingin uniklinikka
 • Soili Kajaste, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti VET, kouluttajapsykoterapeutti sr

Katso myös uutislinkki Mediuutiset 28.10.2021