Skip to main content

Uusi Hotus-hoitosuositus® auttaa raskaana olevien ja synnyttäneiden liikuntaan ohjaamisessa 

Suomessa syntyi vuonna 2021 noin 50 000 lasta. Kaiken kaikkiaan Suomessa on noin 1,6 miljoonaa eri ikäistä synnyttänyttä henkilöä. Raskaana olevat ja synnyttäneet eivät aina saa riittävää ohjausta liikunnan aloittamiseen tai ylläpitämiseen tai he kokevat liikunnan ohjauksen olevan epämääräistä. Monet ammattilaiset kehottavat heitä liikkumaan omaa kehoaan kuunnellen.

Hoitosuosituksen tavoite

Uuden Hotus-hoitosuosituksen® tavoitteena on yhtenäistää raskaana olevien ja synnyttäneiden terveydenhuollossa saamaa liikuntaan liittyvää ohjausta ja vähentää sen perusteetonta vaihtelua. Lisäksi hoitosuosituksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten tietoa raskaudenaikaisen ja synnytyksen jälkeisen liikunnan hyödyistä sekä vahvistaa heidän liikuntaan liittyvän ohjauksen osaamistaan. 

Liikunnan terveysvaikutukset raskaana olevalle ja syntyvälle lapselle 

Liikunnalla on lukuisia positiivisia terveysvaikutuksia sekä raskaana olevalle että syntyvälle lapselle. Harva raskaana oleva tai synnyttänyt kuitenkaan liikkuu riittävästi.  Raskaana olevat toivoisivat saavansa terveydenhuollon ammattihenkilöiltä konkreettista ohjausta ja neuvontaa liikunnan aloittamiseen tai ylläpitämiseen.

Näyttöön perustuva tuki omalle työlle neuvoloissa ja äitiyspoliklinikoilla

Terveydenhuollon ammattihenkilöt tekevät tärkeää työtä raskaana olevien ja synnyttäneiden terveyttä edistävässä ohjauksessa. Tänään julkaistusta suosituksesta saa näyttöön perustuvan selkänojan oman työnsä tueksi, ja se toivotaankin otettavan käyttöön laajasti neuvolatyössä sekä äitiyspoliklinikoilla.

Hoitosuosituksessa tarkastellaan liikunnan hyötyjä ja turvallisuutta, liikuntaa edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä liikunnan yhteyttä raskaana olevan tai synnyttäneen kehonkuvaan, elämänlaatuun, lantionpohjan toimintaan ja suorien vatsalihasten erkaumaan. Suosituslauseet koskevat normaalisti etenevää raskautta, jossa liikunnalle ei ole lääketieteellisiä vasta-aiheita.

Hoitosuosituksen kohderyhmät 

Hoitosuositus on laadittu kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön, jotka työssään kohtaavat raskaana olevia ja synnyttäneitä. Myös raskaana olevat, synnyttäneet ja heidän perheensä voivat hyödyntää suositusta luotettavana tiedonlähteenä. Linkki hoitosuositukseen

Mahdolliset lisätietopyynnöt: 

Työryhmän puheenjohtaja Lotta Hamari, puhelin +358 50 505 7586, lotta.hamari(at)hotus.fi

Hotus-hoitosuositukset yhteyshenkilö Hannele Siltanen, puhelin +358 50 527 7433, hannele.siltanen(at)hotus.fi