Skip to main content

Uusi Hotus-hoitosuositus on julkaistu®: Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan läheisten kohtaaminen ja tukeminen

Kuolemaa edeltävää palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tarvitsee noin 30 000 suomalaista vuodessa. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan kuolemaan johtavaa tai elämää uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä yksilöllistä, kokonaisvaltaista ja aktiivista hoitoa. Sen tarkoituksena on kärsimyksen ehkäisy ja lievittäminen sekä elämänlaadun vaaliminen. Saattohoito ajoittuu potilaan elämän viimeisiin päiviin, viikkoihin tai kuukausiin.

Tällä hetkellä läheisille tarkoitetun tuen tarjoaminen ja järjestäminen palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa oleville läheisille vaihtelee Suomessa hyvinvointialueittain. Tuen saatavuus tulisi olla Suomessa yhdenvertaista riippumatta potilaan asuin- ja hoitopaikasta.

Hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä ja ohjausta palliatiivisessa hoidossa tai saattohoidossa olevan potilaan läheisten tukemisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon aikana läheisille tulee taata mahdollisuus osallistua potilaan hoitoon, läheisen ja potilaan niin halutessa.

Hoitosuositusta voidaan hyödyntää kaikissa niissä yksiköissä, joissa hoidetaan aikuis- tai lapsipotilaita. Hoitosuositusta voidaan soveltaa myös palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa. Hoitosuositus antaa päättäjille tietoa läheisten tarpeista ja toiveista, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi saattohoitovapaan määrittämisessä.

Lue lisää täältä

Viimeisimmät tiedotteet