Skip to main content

Uusia Näyttövinkkejä® huhtikuussa: 4/2021 ja 5/2021

Näyttövinkki® on hyvälaatuiseen järjestelmälliseen katsaukseen tai hoitosuositukseen perustuva tiivistelmä. Sen tarkoituksena on levittää kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön perustuvaa tietoa ajankohtaisista aiheista. Näyttövinkkien aiheet liittyvät ensisijaisesti kansalaisten terveyden edistämiseen ja potilaiden hoitoon. Näyttövinkkejä julkaistaan myös hoitotyön koulutukseen ja johtamiseen liittyvistä aiheista. Tässä uusimmat Näyttövinkit:

Näyttövinkissä 4/2021 kysytään, miten edistän vauvan nukkumisympäristön turvallisuutta? Kysymys on aina silloin ajankohtainen, kun hoidetaan vauvoja missä tahansa ympäristössä esim. kotona ja sairaalassa.

Toisessa Näyttövinkissä 5/2021 vastataan kysymykseen, miten potilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset kokivat potilaiden mukanaolon käsihygienian noudattamisessa osana potilasturvallisuutta. Hotuksen tutkija Tuija Leppäkoski tähdentää kyseisestä Näyttövinkistä, että vaikka kaikki edellytykset hyvän käsihygienian noudattamiseksi ovat olemassa, tulee huomioida eri osapuolten erilaiset organisaatiokulttuurit sekä mahdolliset uskomukset ja käyttäytymistavat. Potilaat saattavat myös arkailla puuttumista ammattilaisen käsihygienian noudattamiseen. Pelon takana voi olla huoli potilaan hoidon laadun heikkenemisestä.

Näyttövinkki ®
Näyttövinkki ®