Skip to main content

Verkostoissaonvoimaa: Terveyskylä ja Hotus tiivistävät yhteistyötään

Terveyskylä ja Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus tekevät jatkossa entistä tiiviimpää yhteistyötä. Yhteistyösopimus kirjoitettiin tammikuussa 2023. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa, että Hotus-hoitosuositukset® ja Näyttövinkit® ovat tulevaisuudessa enemmän esillä Terveyskylän sisällöissä.

– On hienoa, että jatkossa käytännön työssä toimiville terveydenhuollon ammattilaisille on useampia luontevia väyliä saada näyttöön perustuvaa tietoa työnsä tueksi” – iloitsee Hotuksen tutkimusjohtaja Arja Holopainen.

Samoilla linjoilla on TerveyskyläPRO-palvelun tuotepäällikkö Minna Rauhala: “Olemme iloisia yhteistyöstä Hotuksen kanssa. Meille on tärkeää, että Terveyskylä palvelee sote-ammattilaisia mahdollisimman hyvin, ja hoitosuositusten parempi näkyvyys palvelussa edistää tätä tavoitetta”.

Hoitotyön tutkimussäätiö tuottaa ja levittää tutkimusnäyttöä ja tukee näytön käyttöönottoa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Näyttöön perustuvan toiminnan tarkoitus on mahdollistaa tasalaatuinen ja turvallinen hoito hoitopaikasta tai -työntekijästä riippumatta.

Hotus-hoitosuositukset® ovat asiantuntijoiden laatimia tutkimusnäyttöön perustuvia suosituksia, joiden avulla pyritään parantamaan hoitotyön laatua ja yhtenäistämään hoitokäytäntöjä. Hotuksen Näyttövinkit® ovat järjestelmälliseen katsaukseen tai hoitosuositukseen perustuvia tiivistelmiä. Niiden tarkoituksena on levittää kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön perustuvaa tietoa ajankohtaisista aiheista.