Skip to main content

Vuoden ensimmäinen WHO:n Euroalueen hoito- ja kätilötyön yhteistyökeskusten kokous

Vuoden ensimmäinen Euroalueen hoito- ja kätilötyön yhteistyökeskusten ja WHO Europen kokous järjestettiin 18.1.2022. Oli mielenkiintoista kuulla muiden keskusten kuulumisia ja toiveita. Yhteisenä asiana on Euroalueen hoito- ja kätilötyön yhteistyökeskusten yhteistyön tiivistämisestä ja kehittämisestä.

Suomea edusti tällä kertaa WHO:n hoitotyön yhteistyökeskuksen varajohtaja, tutkija Heidi Parisod. Heidi vei kokoukseen mukanaan mm. näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista arvioivan mittarin, jota käytettiin Suomessa loppuvuodesta 2021 kyselyaineiston keruussa. Näkökulmana jo olemassa olevan materiaalin ja osaamisen hyödyntäminen kaikkien käyttöön.

Muutama yhteistyökeskus ilmoitti kiinnostuksensa testata tätä Hotuksen NPT-mittaria omassa maassaan. WHO:n edustajan Margrieta Langins, Nursing and Midwifery Policy Adviser, WHO Regional Office for Europe, mukaan, yksi yhteistyön kehittämisen sekä tiedon ja osaamisen jakamisen osa-alue voisi olla näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja vahvistaminen.

Lisäksi kokouksessa esiteltiin WHO:n hoito- ja kätilötyön strategian käyttöönoton tueksi laadittu ”roadmap” on julkaistu joulukuussa 2021, joka on kaikkien luettavissa. Linkki asiakirjan sivulle, ”roadmap” on luettavissa sekä englanniksi että venäjäksi.

Sekä tiedoksenne Case studies: Sharing good examples -sivun linkki, jonne tullaan keräämään hyviä tapausesimerkkejä kaikkien käyttöön.

Building better together: Roadmap to guide implementation of the Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery in the WHO European Region (2021)
Building better together: Roadmap to guide implementation of the Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery in the WHO European Region (2021)