Skip to main content

WHOCC: Aplodit eivät riitä

Liity mukaan vaatimaan panostuksia terveysalan työntekijöiden koulutukseen, hyvinvointiin ja oikeudenmukaiseen korvaukseen työstä.

Panostaminen terveysalan työntekijöiden koulutukseen, ammatilliseen kasvuun, hyvinvointiin ja työturvallisuuteen lisää terveysalan pito- ja vetovoimaa. Tekemällä terveysalan työstä vetovoimaista, voidaan taata uusien työntekijöiden tulo ajalle ja kehittää terveydenhuoltojärjestelmää vahvemmaksi ja kestävämmäksi.

Terveysalan työntekijöihin panostaminen kannattaa myös yhteiskunnallisella tasolla, koska terveysala toimii talouskasvun vauhdittajana. Rahalliset panostukset terveysalan työhön voivat johtaa 9-kertaiseen sijoitetun pääoman tuottoon ja jopa neljän prosentin kasvuun bruttokansantuotteessa.

Lähde: https://www.euro.who.int/en/media-centre

 

Tiesitkö, että Hotus toimii Suomessa WHOn hoitotyön yhteistyökeskuksena? Tutustu sivuihimme

#supporthealthcareworkers #hoitotyönasialla