Skip to main content

World EBHC Day 2023: Kampanjoimme maailmanlaajuisen terveyden sekä terveyserojen kaventamisen puolesta

Terveyserot ovat maailmassa epäoikeudenmukaisia, mutta vältettävissä. Syy niihin löytyy vallan ja resurssien jakautumisesta eri yhteiskunnissa.

WHO:n mukaan tavoitteena on maailmanlaajuinen terveys ja tasa-arvo sekä tutkimusnäytön parempi hyödyntäminen terveyttä koskevassa päätöksenteossa.

Kuitenkin toimintatavat, joilla rahoitamme, tuotamme, levitämme, käännämme ja käytämme tutkimusnäyttöä terveyspolitiikan ja sitä koskevien käytäntöjen tiedottamiseen, voivat joko pahentaa olemassa olevaa terveyteen liittyvää eriarvoisuutta tai ratkaista terveyteen liittyviä epäoikeudenmukaisia terveyseroja ja haasteita.

Lue lisää WHO-oppaasta – Evidence, policy, impact