Skip to main content

Virtuaalialtistusterapialla (VRET) voidaan vähentää sosiaalisten tilanteiden pelkoa

Näyttövinkissä 7/2021® tarkastellaan virtuaalialtistusterapian vaikutuksia sosiaalisten tilanteiden pelkoon.

Tutkimustulokset osoittavat, että virtuaalialtistusterapia on hyväksyttävä, merkittävä ja tehokas hoitomuoto sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien pelkojen hoidossa. On kuitenkin mahdollista, että pitkällä aikavälillä virtuaalialtistusterapian teho heikkenee verrattuna tavalliseen altistusterapiaan.

Potilaiden näkökulmasta virtuaalialtistusterapia mahdollistaa altistamisharjoitusten yksilöllisen suunnittelun ja porrastamisen.

Hoitohenkilökunnan näkökulmasta valmiit interventiomallit ja ohjelmisto voivat helpottaa ajankäyttöä ja harjoitusten toteutusten suunnittelua.

Virtuaalialtistusterapiassa henkilön altistamisessa pelkoa ja ahdistusta aiheuttaville tilanteille hyödynnetään virtuaalitodellisuutta, keinotekoista ympäristöä, joka on tuotettu tietokonesimulaation avulla.

Sosiaalisten tilanteiden pelossa henkilöllä on huomattava pelko liittyen huomion kohteena olemiseen ja siihen, että oma käytös olisi nolostuttavaa tai sosiaalisesti nöyryyttävää. Tähän liittyy myös pyrkimys välttää pelkoa aiheuttavia tilanteita sekä fyysiset pelkoon liittyvät oireet (esim. punastuminen tai vapina).

 

Laatijat:

Tolonen Jonna, TtT, yamk, tohtorikoulutettava, 
Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Konttila Jenni, TtT, post doc-tutkija, 
Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Salmitaival Juha, PsT, neuropsykologian dosentti, Akatemiantutkija, 
Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos, Aalto-yliopisto