Skip to main content

Vuoden 2024 ensimmäinen Näyttövinkki®-päivitys

Hotuksen perustehtävänä on tiivistää luotettavaa, laadukasta ja ajantasaista tutkimusnäyttöä hoitotyön käyttöön. Ajantasaisuuden varmistamiseksi olemme kehittämässä Näyttövinkkiemme® päivitysprosessia. Tänään julkaistu Näyttövinkki® 2/2024 on vuoden 2024 ensimmäinen Näyttövinkki® -päivitys, joka kysyy: Millaisia vaikutuksia mindfulness-harjoitteilla on hoitotyöntekijöiden kokemaan psykologiseen hyvinvointiin?

  • Mindfulness-harjoitteiden avulla on mahdollista vähentää hyvinvointia heikentäviä tekijöitä, kuten stressitasoa sekä lisätä hyvinvointia vahvistavia tekijöitä, kuten myötätuntoa itseä kohtaan. Lisäksi harjoitteiden avulla voidaan edistää esimerkiksi myönteistä vuorovaikutusta potilaiden ja kollegoiden kanssa.
  • Mindfulness-harjoitteiden toteuttamiseen voi liittyä kuitenkin myös haasteita, kuten psykologista hyvinvointia uhkaavien oireiden mahdollinen voimistuminen tilapäisesti harjoittelun myötä.

Psyykkisen kuormittumisen tunnistaminen ja siihen reagointi ovat tärkeitä työuupumuksen ehkäisemiseksi ja hoitotyöntekijöiden psykologisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vaikka hoitotyöntekijöiden työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta huolehtiminen on ensisijaisesti organisaatioiden vastuulla, jokainen työntekijä voi itse vaikuttaa omaan jaksamiseensa huolehtimalla psykologisesta ja fyysisestä hyvinvoinnistaan monipuolisesti. Mindfulness-harjoitteet ovat yksi vaihtoehto hoitotyöntekijöiden psykologisen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Mindfulness-harjoitteita on monenlaisia ja on tärkeää löytää itselleen sopiva tapa harjoitteiden toteuttamiseen.

Kiitämme sydämellisesti päivitystyöryhmää:

  • Virpi Sulosaari, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto
  • Kristiina Heikkilä, Hotus
  • Mira Palonen, Hotus
  • Silja-Elisa Eskolin, Hotus

Lue koko Näyttövinkki® -> https://hotus.fi/nayttovinkit/

Viimeisimmät tiedotteet